Privacybeleid
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met TAXMAN B.V.
Versie: 1, datum 17-08-2022
Persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Gebruik
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Doeleinden
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. TAXMAN B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
- het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
- relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.
Omschrijving
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken, indien u ons contactformulier invult:
- NAW-gegevens;
- e-mailadres;
- (mobiel) telefoonnummer;
- reden dat u contact met ons opneemt
Daarnaast kunnen wij de volgende zaken nagaan

- technische browserinformatie;
- klik- en surfgedrag, hoewel geheel geanonimiseerd.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij verwijderen ingevoerde contactformulieren elke 2 weken van onze server en mail, behalve als we deze nog nodig hebben voor verdere zaken die we met u hebben.
Vertrouwelijkheid
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
Gegevensbeveiliging
TAXMAN B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is
Cookies
Deze website gebruikt cookies. Hieronder lichten we toe welke dat zijn.
Functioneel
Vanuit onze hostingpartij wordt de cookie PHPsessionID meegestuurd, deze gaat na hoelang een gebruiker aanwezig is op de website (= sessie). De cookie wordt automatisch weer verwijderd wanneer u onze website verlaat.
Analytisch
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken gebruik van Google Analytics, die wij conform de privacy-eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens/ AVG en Telecommunicatiewet privacyvriendelijk hebben ingesteld. Dit houdt in dat:
1. Er is een verwerkers­overeenkomst tussen TAXMAN B.V. en Google over de Analytics gegevens;
2. IP-adressen worden door Google anoniem verwerkt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn;
3. Het Analytics account van TAXMAN B.V. is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden;
4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’, in deze privacyverklaring, die u altijd onderaan onze webpagina's terugvindt.
Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics geïmplementeerd hebben.
Wij gebruiken de volgende analytische cookies:
COOKIE, DOELEINDE, BEWAARTERMIJN
_GA, Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een uniek Cookie-ID van de gebruiker. Bewaartermijn: 2 jaar
_GID, Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een uniek Cookie-ID van de gebruiker. Bewaartermijn: 24 uur
_GAT, Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke elementen bevatten voor het functioneren van de website. Bewaartermijn: Wanneer de browsingsessie eindigt
Geen andere cookies
Op de website van TAXMAN B.V. worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.
Over deze verklaring
Uw wettelijke rechten
U mag TAXMAN B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u TAXMAN B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier of ons een e-mail te sturen op team@taxman.nl.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.